JAPAN SQUAD 2004

 

Posn

Name

Company/Club

Age

School

Ht.
(cm)

Wt.
(kg)

Date of
Birth

Caps

PR1

YAMAMOTO Masahito

Toyota

25

Eitoku HS

185

110

1978.5.29

13

HISADOMI Yuichi

NEC

25

Kanto Gakuin U.

183

107

1978.8.11

6

HO

MATSUBARA Yuji

Kobe

24

Meiji U.

180

100

1979.9.5

1

YAMAMOTO Mitsugu

Sanyo

23

Kanto Gakuin U.

174

105

1981.5.12

-

PR3

TOYOYAMA Masahiko

Toyota

27

Osaka PE U.

178

107

1976.8.18

24

YAMAMURA Ryo

Yamaha

22

Kanto Gakuin U.

185

105

1981.8.9

6

LO4

KUMAGAE Takanori

NEC

25

Hosei U.

193

103

1978.5.31

1

LO5

VATUVEI Ruatangi

Toshiba

26

Daito Bunka U.

190

117

1977.12.8

15

FL6

SAITO Yuya

Kobe

27

Meiji U

185

95

1977.4.28

14

FL7

KUBO Koichi

Yamaha

28

Daito Bunka U.

190

98

1976.1.13

17

(Capt.)

MIUCHI Takuro

NEC

28

Kanto Gakuin U.

187

105

1975.12.11

15

No.8

ITO Takeomi

Kobe

33

Hosei U.

185

90

1971.4.11

54

WATANABE Yasunori

Toshiba

29

Nihon PE U.

192

106

1974.6.2

22

SH

ITO Mamoru

Toshiba

28

Senshu U.

175

75

1975.12.8

6

IKEDA Wataru

Sanyo

28

Ryutsu Keizai U.

172

75

1975.11.17

1

SO

ITO Hiroaki

L’Aquila (Italy)

28

Meiji U.

170

73

1975.11.17

1

MORITA Kyohei

Hosei University

20

Osaka Kodai HS

180

83

1984.2.6

-

WTB11

HIRAO Takafumi

Kobe

29

Doshisha U.

182

85

1975.5.3

8

ONO Hitoshi

Toshiba

26

Nihon U.

191

105

1978.5.6

1

CTB12

MOTOKI Yukio

Kobe

32

Meiji U.

176

86

1971.8.27

65

SHIMOMURA Seiichi

Sanyo

22

Kanto Gakuin U.

175

84

1981.9.20

-

CTB13

OHATA Daisuke

Kobe

28

Kyoto Sangyo U.

176

80

1975.11.11

41

MUKOYAMA Masatoshi

NEC

29

Doshisha U.

182

90

1975.5.20

1

WTB14

ONOZAWA Hirotoki

Suntory

26

Chuo U.

180

82

1978.3.29

18

FB

TACHIKAWA Goushi

Toshiba

27

Kanto Gakuin U.

181

90

1976.11.25

3

OHIGASHI Koichi

NEC

24

Tokai U.

176

73

1979.10.3

1

 

■Players Added

Posn

Name

Company/Club

Age

School

Ht.
(cm)

Wt.
(kg)

Date of
Birth

Caps

(May 20):
Lock/Flanker

Ferideriki MAO

World

26

Daito Bunka U.

190

110

1977.8.21

-

(May 22):PR3

MIYAMOTO Yasumasa

Sanyo

24

Tokai U.

186

120

1979.8.9

-

 

■Staff

Role

Name

Club/Co.

Head Coach

HAGIMOTO Mitsutake

Kobe Steel

Coach

SAKURABA Yoshihiko

Kamaishi Sea Waves

Technical

NAKAYAMA Mitsuyuki

Kobe Kobelco Steelers

Technical

SANO Jun

Yamaha Jubilo

Fitness & Conditioning

SUITA Nagao

Suntory Sungoliath